thông tin dự án Central Coast Đà Nẵng

Dự án khu căn hộ cao cấp Central Coast Đà Nẵng

Dự án khu căn hộ cao cấp Central Coast Đà Nẵng

Tổ hợp Central Coast do Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Thương mại Minh Đông làm chủ đầu tư, Công ty TNHH MTV Tư vấn & xây dựng ASPT là đơn vị tư vấn và thiết kế ý