Seattle

Khám phá ngôi nhà thiết kế độc đáo ở Seattle, Washington

Khám phá ngôi nhà thiết kế độc đáo ở Seattle, Washington

Ngôi nhà đặc trưng bởi những vật liệu bền vững theo thời gian để mang đến nét độc đáo và tinh tế của những sản phẩm có tuổi, điển hình là những sản phẩm từ gỗ đồng điệu với cây