nhà đẹp Israel

Ngôi nhà đẹp độc đáo ở Israel

Ngôi nhà đẹp độc đáo ở Israel

Đây là một cấu trúc 3D dạng con nhộng được giới thiệu là “nghệ thuật công nghệ đa phương tiện hiện đại” cho phép sinh viên có thể thực hiện những cuộc thí nghiệm và nghiên cứu công nghệ môi