nhà đẹp 2 tầng

Nhà phố mang phong cách Victoria

Nhà phố mang phong cách Victoria

Ngôi nhà cũng có một số tính chất bền vững, chẳng hạn như: năng lượng nhiệt của mặt trời được giảm thiểu qua hệ thống thông gió và sơn phản ánh nhiệt góp phần giảm điện năng tiêu thụ cho