nhà bằng tre nứa

Nhà đẹp độc đáo bằng tre nứa

Nhà đẹp độc đáo bằng tre nứa

Người ở sẽ bao che cho ngôi nhà tùy theo khí hậu và vật liệu tự nhiên sẵn có nhựa phên nứa, cót ép, lá dừa, phù hợp với khả năng thu nhập và tạo nên đặc trưng kiến trúc