ngôi trường đẹp

Ngôi trường thiết kế đẹp ở Pháp

Ngôi trường thiết kế đẹp ở Pháp

Gạch và kính là vật liệu chủ yếu được sử dụng cho mặt tiền, cung cấp cho trẻ em một không gian dễ chịu để học hỏi và giao lưu. Ngôi trường cũng được kết nối với một khu đô