ngôi nhà Makkinga House

Khám phá ngôi nhà Makkinga House

Khám phá ngôi nhà Makkinga House

Theo các kiến trúc sư, việc sử dụng sân thượng và nhiều tính năng khác là để đáp ứng nhu cầu về phát triển bền vững. Thêm vào đó, định hướng tối ưu hóa, kết hợp với vật liệu kính