khu cắm trại

Khu cắm trại tuyệt đẹp ở Bổ Đào Nha

Khu cắm trại tuyệt đẹp ở Bổ Đào Nha

Các cửa chớp có khoảng cách đều đặn, tạo ra một mặt tiền bán trong suốt uốn khúc qua địa hình. Đường chân trời của thiết kế được phân nhánh bởi những mái dốc của các tòa nhà hiện có,