khảo cổ

Tìm hiểu thánh địa Bà La Môn

Tìm hiểu thánh địa Bà La Môn

Thánh địa cổ ở vùng Bur Go gần đây được gọi chung là quần thể di tích Cát Tiên (theo tên huyện mà nó tồn tại) này quả quá bí ẩn. Mọi thứ vẫn chưa vén lên hết, vì nhiều