Gamcheon

Khám phá làng Gamcheon

Khám phá làng Gamcheon

Với ý nghĩa này, dự án đã giành được nhiều giải thưởng quy hoạch trong khu vực trong đó có giải thưởng của Tổ chức định cư con người Liên Hiệp Quốc tại châu Á UN-Habitat năm 2012 và các