chicago

Nhà tuyệt đẹp tại Mỹ

Nhà tuyệt đẹp tại Mỹ

Với thiết kế không gian mở nằm tại tầng một, phòng ăn là nơi chủ nhân ngôi nhà có thể nhìn ra khoảng không bên ngoài cũng như thảm cỏ xanh trên mái gara. Hơn nữa, đảo bếp sử dụng