Australia

Skylight House – Ngôi nhà tuyệt đẹp ở Úc

Skylight House - Ngôi nhà tuyệt đẹp ở Úc

Ngôi nhà được thiết kế như một nơi tu tập, tĩnh dưỡng gọn gàng và đầy đủ chức năng. Ngôi nhà được xây với yếu tố được chú trọng phát triển là ánh sáng tự nhiên cùng sự kết nối